Izjava o zaštiti podataka i privatnosti

 

Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac (u daljnjem tekstu: Knjižnica) pruža sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka vezanih uz djelatnost Knjižnice te podaci prikupljeni korištenjem na internetskim stranicama www.knjiznica-jb-razanac.hr (u nastavku: internetska stranica). Knjižnica je javna ustanova čiji je osnivač Općina Ražanac, koja temeljem Zakona o knjižnicama obavlja knjižničnu djelatnost kao narodna knjižnica, u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice. Knjižnica aktivno radi na zaštiti osobnih podataka koje obrađuje vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade. Informacije koje slijede imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka i upoznati Vas sa pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka. Knjižnica poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na potpun, razumljiv i jednostavan način informirala ispitanike o obradi osobnih podataka prilikom prikupljanja podataka. Knjižnica je svjesna je važnosti zaštite Vaših osobnih podataka pri upotrebi naše internetske stranice. Ova Izjava o zaštiti podataka i privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu Vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama. Korištenjem ove internetske stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanih u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačića na Vašem uređaju.

Voditelj obrade osobnih podataka po Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU je:

 

Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac
Ražanac XI/2
23 248 Ražanac
Hrvatska
mail: knjiznica.razanac@zd.t-com.hr

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 

Knjižnica može o vama prikupljati sljedeće podatke:

 

  • osobni podaci: ime i prezime, datum rođenja, adresa, kontakt broj, datum upisa i podaci o posuđenoj građi do povrata, podaci o posuđenoj građi nakon povrata iste i sl.;
  • pri korištenju računala za korisnike: svrha korištenja;
  • fotografije i video snimke: razne kulturne i obrazovne aktivnosti u organizaciji Knjižnice možemo poprati fotografiranjem ili snimanjem video materijala koje kasnije možemo objaviti na internetskim stranicama Knjižnice kao i na stranicama Knjižnice na društvenim mrežama;

 

(Svrha obrade je dokumentiranje i promoviranje aktivnosti Knjižnice koje se provode na neprofitnoj osnovi. Pravna osnova ove obrade jest legitimni interes Knjižnice da promoviranjem navedenih događanja ispunjava svoju funkciju javne službe zadužene za promicanje kulture i obrazovanja građana. Fotografije osoba koje su izraženo postavljene u prvi plan s namjerom da se istakne identitet osobe prikupljaju se temeljem privole ispitanika ili radi izvršenja ugovorne obveze.)

 

  • Vaši interesi vezani za korištenje naše internetske stranice: način na koji koristite našu stranicu.

 

Korištenje internetske stranice Knjižnice moguće je i bez otkrivanja Vaših osobnih podataka. Davanje osobnih podataka nije uvjet za korištenje internetske stranice, osim u situacijama kada je to potrebno kako bismo Vam mogli pružiti uslugu u skladu s Vašim zahtjevom.

Putem internetske stranice moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje Vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime te adresa e-pošte. Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete privolu da se navedeni podaci upotrebljavanju u svrhu za koju su dani, osim u slučajevima gdje zakon propisuje drugačije.

Knjižnica prikuplja podatke o Vašem računalu koristeći Google Analytics servis. Ovi podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese internetskih stranica. Prikupljene podatke Knjižnica obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja internetske stranice i pružanje željenih usluga te kako bi Vam pružil informacije o uslugama koje možete koristiti.

 

Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, Knjižnica može dijeliti podatke s pouzdanim trećim osobama kako bi Vam pružila usluge koje ste zatražili ili u druge svrhe koje ste dopustili. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada Vaših osobnih podataka. Vodeći računa o važnosti zaštite privatnosti djece na našoj internetskoj stranici ne prikupljamo, ne obrađujemo i ne koristimo informacije o osobama za koje nam je poznato da su mlađe od 16 godina bez prethodne vjerodostojne privole zakonskog zastupnika.

 

Ovim Vas Knjižnica informira da imate pravo na:

 

  • pristup svim danim osobnim podacima;
  • pravo na njihov ispravak i dopunu;
  • pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka;
  • pravo na prijenos osobnih podataka drugom Voditelju;
  • pravo na opoziv danih privola;
  • pravo na brisanje Vaših osobnih podataka u kojem će slučaju voditelj obrade obrisati podatke osim u mjeri potrebnoj za ostvarivanje legitimnih interesa voditelja obrade u skladu s propisima.

 

Ako za to imate pravni temelj, možete se žaliti na način obrade svojih osobnih podataka i zatražiti od nas da više ne obrađujemo Vaše podatke ili se obratiti izravno tijelu nadležnom za zaštitu podataka (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

 

Kolačići

 

Internetska stranica Knjižnice koristi kolačiće (cookies) – tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav. Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetske stranice i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
Informacije i ponude internetske stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike internetske stranice. Svrha toga je da korisnik lakše koristi internetsku stranicu. Korisnik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređivanja postavki
preglednika kojeg koristi i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti naknadno putem bilo kojeg preglednika. Imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u Vašem pregledniku.

 

 

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za društvene mreže

 

Na internetskoj stranici Knjižnice voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Youtube. Kad otvorite internetsku stranicu i kliknite na logotip nekog ponuđača društvene mreže, dospjet ćete na vanjsku stranicu pojedinog ponuđača. Ako je Vaš profil prijavljen odnosno otvoren, društvene mreže mogu preko korisničkog profila prepoznati da ste posjetili internetsku stranicu ukoliko ste klikom otvorili neku od ovih društvenih mreža. Ako, na primjer, kliknete na logotip YouTube Vaš će internetski preglednik proslijediti odgovarajuću informaciju YouTube-u koji će je pohraniti. Ako ne želite da društvene mreže skupljaju i pohranjuju podatke o Vašem posjetu internetskoj stranici, morate prije klika na logotip odjaviti svoj profil na pojedinoj društvenoj mreži. Informacije, poput korisničke IP adrese, ne prosljeđuju se odmah u trenutku otvaranja naše internetske stranice, nego tek kad kliknete na logotip društvenih mreža. Molimo Vas da informacije o svrsi i opsegu prikupljanja podataka i daljnje obrade te korištenja podataka od strane pojedinih društvenih mreža kao i moguće postavke privatnosti preuzmete iz izjava o zaštiti podatka na stranicama ponuđača na koje ćete dospjeti putem ovih poveznica:

 

Facebook Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto CA 94304, USA http://de- de.facebook.com/about/privacy/

 

YouTube Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View CA 94043, USA http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 4

 

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane za Google Analytics (sanonimizacijskom funkcijom)

 

Na internetskoj stranici Knjižnice voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics internetska je usluga kojoj je svrha prikupljanje i analiza podataka o ponašanju posjetitelja na internetskoj stranici. Usluga internetske analitike, među ostalim, prikuplja podatke o mrežnoj stranici s koje je korisnik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Internetska analitika koristi se za optimizaciju internetske stranice. Svrha Google Analytics komponente je da analizira promet na internetskoj stranici Knjižnice. Google koristi prikupljene podatke i informacije, među ostalim, kako bi procijenio korištenje mrežne stranice i kako bi pružio izvještavanje koje prikazuje aktivnost na mrežnoj stranici te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje mrežne stranice. Korisnik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje mrežnog mjesta Knjižnice. Kako bi to ostvario, korisnik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o posjeti internetskoj stranici od strane korisnika ne smiju prikupljati i obrađivati. Google instalaciju navedenog dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojem daljnjem trenutku dođe do brisanja, formatiranja ili ponovnog instaliranja računalnog sustava korisnika, on će morati ponovno instalirati dodatak pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ukoliko je iz nekog razloga korisnik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno instalirati ili aktivirati.

 

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analyt ics/terms/us.html.

Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

 

Čuvanje podataka

 

Osobne podatke čuvamo sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako zakon ne propisuje drugačije. Vaše osobne identifikacijske podatke, dobrovoljne podatke o članstvu te podatke koje sakupljamo u statističke svrhe u javnom interesu čuvamo 6 mjeseci nakon isteka članstva, koje traje najduže godinu dana ili do Vašeg zahtjeva za brisanjem Vaših podataka ili do povlačenja privole. Ako posuđena građa nije vraćena, ili je vraćena, a zakasnina nije podmirena, Vaše osobne identifikacijske podatke čuvamo do povrata građe odnosno plaćanja zakasnine, ali najduže do proteka roka od 5 godina od isteka roka za povrat. Osobni podaci sudionika na radionicama ili drugim događanjima se pohranjuju na razdoblje od 5 godine od objave fotografije.

 

Uvjeti i izmjene

 

Knjižnica pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske stranice te Izjave o zaštiti privatnosti na internetskoj stranici Knjižnice u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni.

 

Promjena veličine fonta
Kontrast
Ova web stranica koristi kolačiće i traži vaše osobne podatke kako bi poboljšala vaše iskustvo pregledavanja.