Izjava o pristupačnosti

 

Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac koje se nalazi na adresi https://www.knjiznica-jb-razanac.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.knjiznica-jb-razanac.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

 • pomoću tipkovnice se ne može pristupiti postavkama pristupačnosti, promjeni boje i kontrasta, niti povećanju i promjeni fonta,
 • svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini,
 • korištene su tablice za postizanje vizualnog rasporeda na stranici,
 • slike na mrežnim stranicama nemaju prikladan opis,
 • nisu dostupni alternativni načini prezentacije tekstualnih informacija, poput slika ili video materijala,
 • pojedine poveznice nemaju prikladni opis, i nisu prikazane s tekstom Ovdje, Više, Pročitajte, itd.,
 • pojedine .pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru preglednika, a ostale datoteke (npr. .doc) dostupne su isključivo za preuzimanje,
 • elementi navigacije slidera na naslovnici nisu zadovoljavajuće veličine.
 • navigacijski izbornik nije dostupan putem tipkovnice,
 • nije osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop,
 • mrežno mjesto nije prilagođeno za prikaz i korištenje na pokretnim uređajima.

 

Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audiozapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 10. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac i pomoću servera Ace it – Accessibility Evaluator s rezultatom „availability index” od 82%.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Knjižnice Jurja Barakovića Ražanac korisnici mogu uputiti:

 • elektroničkom poštom: razanac.knjiznica@gmail.com
 • telefonom: +385 23 651 457
 • poštom: Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac, Ražanac XI/2, 23 248 Ražanac

Knjižnica Jurja Barakovića Ražanac  dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano za osiguranje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od primitka obavijesti, odnosno zahtjeva, ili ga u istom roku, uz objašnjenje, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Promjena veličine fonta
Kontrast
Ova web stranica koristi kolačiće i traži vaše osobne podatke kako bi poboljšala vaše iskustvo pregledavanja.